Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 16. Hantera och undervisa om kontroversiella frågor

16. Hantera och undervisa om kontroversiella frågor Passed

Thursday November 15, 2018 13:00 - 14:30 T4

Lecturers: Mathias Demetriades och Karolina Sandahl, Den globala skolan Universitets- och högskolerådet, Zanyar Adami, filmskapare och föreläsare.

Den globala skolan vid Universitets- och högskolerådet arbetar med att stärka lärandet för hållbar utveckling. Globala målen för hållbar utveckling handlar bla om god utbildning som ska främja mänskliga rättigheter, en kultur av fred, ickevåld och globalt medborgarskap och värdesätta kulturell mångfald.

Olika frågor uppfattas som kontroversiella beroende på var i världen du bor och vilka erfarenheter du har. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur och traditioner, till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering, extremism och radikalisering. För att eleverna ska utveckla förmågan att aktivt delta i det demokratiska samhället behöver grundläggande demokratiska värderingar genomsyra hela skolans lärmiljö. 

Seminariet syftar till att ge perspektiv och pedagogiska verktyg för att hantera och undervisa om kontroversiella frågor.  Med prisbelönta tidskriften Gringo och filmer som Svenne har Zanyar Adami initierat debatter kring svenskhet. Vem är svensk? Vem är ”blatte”? Vad är ”miljonsvenska”? Vad är mångfald och hur vet vi att vi uppnått det? 

Europarådets material om kontroversiella frågor i undervisningen kommer att diskuteras och presenteras.Organizer

Den globala skolan på Universitets-och högskolerådet

Tags

Skolan
Agenda 2030
Demokrati
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Tjänstepersoner vid kommun

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Mathias Demetriades och Karolina Sandahl, Den globala skolan Universitets- och högskolerådet Lecturer

Den globala skolan vid Universitets- och högskolerådet arbetar med att stärka lärandet för hållbar utveckling. Globala målen för hållbar utveckling skriver tydligt att god utbildning ska främja mänskliga rättigheter, en kultur av fred, ickevåld och globalt medborgarskap och värdesätta kulturell mångfald.

Zanyar Adami, filmskapare och föreläsare. Lecturer

Zanyar Adami drev tidigare den pris tidningen Gringo och arbetar numera som filmskapare och föreläsare.