Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

59. Tillit ger kraft och trygghet - leker lika barn bäst? Passed

Friday November 16, 2018 10:30 - 12:00 C6

Lecturer: Magnus Dahlstedt
Moderator: Marie Daun
Panelists: , Alma Basic, Annika Larsson, Malin Holmström, Pernilla Myrelid, Peter Hult

Välkommen till ett spännande och interaktivt seminarium som inleds med en kort föreläsning av Magnus Dahlstedt på temat tillit, viljan till inkludering och exkludering. Efter Magnus föreläsning blir det panelsamtal som framförs med metoden "De tänkande hattarna". Tillsammans reflekterar vi kring det som sagts. Avslutningsvis får Magnus ordet och återkopplar det gemensamma samtalet i rummet till sin forskning.

Organizer

Linköpings kommun, Linköpings universitet, Region Östergötland, Svenska kyrkan och Länsstyrelsen Östergötland

Tags

Det offentliga rummet
Antirasism
Demokrati
Fredsbyggande
Ojämlikhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Förtroendevalda

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Magnus Dahlstedt Lecturer

Magnus är professor i socialt arbete. I sin forskning har han intresserat sig för uppkomsten och förändringen av medborgerliga ideal, i en samtid formad av internationell migration. Magnus kommer att dela det allra senaste av sin forskning kring tillit, inkludering, utan- och innanförskap.

Marie Daun Moderator

Marie Daun har lång erfarenhet som moderator och är till vardags anställd i Linköpings kommun som utvecklingsstrateg.

Panelist

Alma Basic Panelist

Annika Larsson Panelist

Region Östergötland

Malin Holmström Panelist

Pernilla Myrelid Panelist

Peter Hult Panelist