Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

26. Vad betyder religionsfrihet i ett demokratiskt samhälle? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 15:00 - 16:00 T4

Moderator: Jenny Ehnberg
Paneldeltagare: Jenny Berglund , Noa Hermele, Peter Lööv Roos, Yasri Khan

Debatter om s.k religiösa friskolor, kyrkklockor och böneutrop, omskärelse av pojkar, förbud mot viss religiös klädsel återkommer allt oftare med inslag av populism och polarisering.

En närmare analys av dessa debatter visar på oroande utveckling av antireligiös attityd men också tydliga anti-muslimska förtecken. Kristen klockringning ses som en del av svensk historia, tradition och kultur medan muslimska böneutrop utmålas som ett ifrågasättande av viktiga värderingar i svenska samhället.

I vilken mån attityder påverkar beteenden såsom hatbrott gentemot människor på grund av deras religion är inte klarlagt. Däremot är hatbrotten i sig själva ett demokratiskt problem. Samtidigt är kunskapen om religion låg i Sverige. Vi har en kort historia av religions- och övertygelsefrihet och idén om den sekulära staten tolkas alltmer som liktydigt med ett samhälle fritt från religion.

Välkommen till ett panelsamtal där deltagare från muslimskt, judiskt och kristet samt akademiskt håll diskuterar dessa trender och relaterade frågor, särskilt vad vi kan göra för att skapa ett inkluderande och icke-förtryckande demokratiskt samtal där människor med olika tros- och livsåskådningar kan medverka.

Arrangör(er)

Svenska kyrkan

Taggar

Demokrati
Hatbrott
Mänskliga rättigheter
Religion och övertygelsefrihet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Forskare
Civilsamhälle
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Jenny Ehnberg Moderator

Forskare Svenska kyrkan

Jenny Berglund Paneldeltagare

Professor i religionsdidaktik vid Stockholms universitet

Noa Hermele Paneldeltagare

Biträdande direktor judiska utbildninginstitutet Paideia och rektor Paideia folkhögskola

Peter Lööv Roos Paneldeltagare

Samordnare för interreligiösa frågor, Svenska kyrkan

Yasri Khan Paneldeltagare

Generalsekreterare Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa