Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Barnäktenskap och könsstympning – så hanterar du ämnet i skolan

Barnäktenskap och könsstympning – så hanterar du ämnet i skolan Passed

Thursday November 15, 2018 13:00 - 13:30 Lilla scen

Lecturers: Bita Eshraghi, Ellie Al-Kahwati, Sara Mühling
Speaker: Petra Hallebrant

Seminarium om barnäktenskap och kvinnlig könsstympning och hur skolpersonal kan hantera ämnet i klassrummet.

Seminariet fokuserar på tre delar:

- Vad är könsstympning och barnäktenskap? Kortare fakta om vad det innebär samt förekomsten i Sverige idag.

- Vilka rättigheter har unga flickor och pojkar, och vad säger den svenska lagstiftningen och internationella konventioner?

- Praktiska råd för skolans personal. Tex hur man upptäcker elever som utsätts, förebyggande arbete i skolan och vad man bör göra när elever utsätts eller har frågor.

Seminariet ger en grundläggande introduktion till ämnet hedersförtryck med fokus på barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Målgrupp är i första hand skolpersonal såsom lärare, elevhälsa, skolledare, fritidspedagoger med flera.

Organizer

Svenska FN-förbundet

Tags

Skolan
Barn
Hedersvåld
Kvinnor
Mänskliga rättigheter
Ungdom

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Bita Eshraghi Lecturer

Amelmottagningen, Södersjukhuset i Stockholm. Mottagning på Södersjukhuset i Stockholm som tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/ könsstympning.

Ellie Al-Kahwati Lecturer

Handläggare för mänskliga rättigheter, Svenska FN-förbundet

Sara Mühling Lecturer

Sakkunnig i hedersrelaterat våld och förtryck, (Nationella kompetensteamet) Länsstyrelsen Östergötland

Petra Hallebrant Speaker

Generalsekreterare, Svenska FN-förbundet