Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Kan pappagrupper förebygga våld?

Kan pappagrupper förebygga våld? Har passerat

Fredag 16 november 2018 14:00 - 14:30 Lilla scen

Föreläsare: Mats Berggren, Vidar Vetterfalk
Moderator: Catrin Söderberg

Var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Oftast är förövaren en man och i majoriteten av fallen är det en man som kvinnan har en nära relation med. Studier visar atti familjer där män deltar i föräldrautbildningar är förekomsten av våld lägre, samtidigt som pappornas engagemang i föräldraskapet ökar och jämställdheten i familjen förbättras. Men på de flesta hålli världen betyder föräldrautbildning i praktiken fortfarande ”mammautbildning”. Vilka insatser krävs för att papporna ska inkluderas? Och hur ser kopplingen mellan mäns engagemang i föräldraskapet och en minskning av våld mot deras partners och barn ut? Vidar Vetterfalk och Mats Berggren som arbetar internationellt med att förebygga mäns våld mot kvinnor, bland annat genom samtalsgrupper med blivande och nyblivna fäder, diskuterar detta med utgångspunkt i MÄNs erfarenheter från Ryssland, Belarus, Södra Afrika och Sverige, samt slutsatser och rekommendationer från deninternationella rapporten State of the Worlds Fathers: Time for Action.


Arrangör(er)

MÄN

Taggar

Hemmet
Maskulinitet
Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relationer
Våldsprevention

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Mats Berggren Föreläsare

Vidar Vetterfalk Föreläsare

Catrin Söderberg Moderator