Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Blir världen fredligare eller mer våldsam?

Blir världen fredligare eller mer våldsam? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 15:30 - 16:00 Globala scenen

Föreläsare: Therese Pettersson

Minskar eller ökar antalet konflikter i världen? Hur definierar och mäter vi konflikt? Konfliktdataprogrammet Uppsala Conflict Data Program (UCDP) har sedan 1970-talet samlat information om organiserat våld i världen och är världsledande när det gäller data för freds- och konfliktforskning. Som en del av fredstorget presenterar UCDP hur världens konflikter har utvecklats över tid och visar även den interaktiva databasen där vem som helst kan söka mer information om organiserat våld runt om i världen.  

Arrangör(er)

UCDP

Taggar

Krig- och konfliktzoner
Fakta och statistik
Folkmord
Fredsbyggande
Konflikt
Metod och verktyg
Mänsklig säkerhet
Politiskt våld
Responsibility to protect
Terrorism

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Profilbild för Therese Pettersson

Therese Pettersson FöreläsareUtställare

UCDP

Forskningssamordnare vid UCDP, Uppsala Universitet. UCDP är världsledande inom konfliktdata och har samlat information om organiserat våld sedan slutet av 1970-talet. Vi tillhandahåller dataset för kvantitativ forskning men även en gratis interaktiv databas där användare kan utforska världens konflikter och söka mer information.