Therese Pettersson FöreläsareUtställare

UCDP

Föreläsare för

Blir världen fredligare eller mer våldsam?

Torsdag 15:30 - 16:00 Globala scenen

Personlig presentation

Forskningssamordnare vid UCDP, Uppsala Universitet. UCDP är världsledande inom konfliktdata och har samlat information om organiserat våld sedan slutet av 1970-talet. Vi tillhandahåller dataset för kvantitativ forskning men även en gratis interaktiv databas där användare kan utforska världens konflikter och söka mer information.