Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Att berätta utifrån sina egna villkor! Nyanlända skapar animerad film..

Att berätta utifrån sina egna villkor! Nyanlända skapar animerad film.. Passed

Saturday November 17, 2018 15:30 - 16:00 Lilla scen

Lecturer: Anusha Caroline Andersson, Jonas Embring, Jawid Husseini

Nyanlända ungdomar har utifrån sina egna villkor skapat animerade filmer som bygger på deras egna berättelser och intressen. Kulturuttryck används som verktyg för att få uttrycka sig såväl som att skapa möjlighet till möten och en ökad förståelse inför varandra. Ett samarbete mellan Historieberättarna och Svenska Kyrkan Spånga-Kista församling

Organizer

Historieberättarna och Svenska Kyrkan Spånga-Kista församling

Tags

Krig- och konfliktzoner
På flykt
Asylfrågor
Demokrati
Ensamkommande
Migration
Mänskliga rättigheter
Ungdom

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Intresserad allmänhet
Media

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Anusha Caroline Andersson, Jonas Embring, Jawid Husseini Lecturer