Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 62. Ickevåldsgrupp för våldsutövande män (max 45 deltagare)

62. Ickevåldsgrupp för våldsutövande män (max 45 deltagare) Passed

Friday November 16, 2018 10:30 - 12:00 Presscenter

Lecturers: , Göran Åhlenius, Rolf Ekvall

Workshopen kommer att handla om Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutövande män i grupp. Den modell stadsdelen arbetar utifrån är Per Isdals modell ickevåldsgrupp. Per Isdal är en av grundarna av Alternativ til vold, ATV i Norge. 

Under workshopen kommer ickevåldsgruppens upplägg gås igenom samt dess olika teman, tex vad är våld, ansvar för våld, sexualitet och våldets konsekvenser. Under workshopen kommer deltagarna i viss mån få prova på en del av de övningar man arbetar med i en ickevåldsgrupp. Det kommer också ges exempel på mäns erfarenheter av att delta i en ickevåldsgrupp och på vilket sätt det är hjälpsamt och leder till att män kan sluta att använda våld i nära relationer.

Organizer

Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning

Tags

Icke-våld
Metod och verktyg
Män
Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relationer

Form

Seminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Lecturer

Familjebehandlare på Relationsvåldcentrum sydost

Göran Åhlenius Lecturer

Ickevåldsgrupp för våldsutövande män utifrån Per Isdals modell. Hur man kan arbeta med våldsutövande män i grupp. teman som vad är våld, ansvar och sexualitet berörs. Prova på, hur är det att delta i ickevåldsgrupp.

Rolf Ekvall Lecturer

Familjebehandlare på Relationsvåldcentrum sydost