Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Vad har Gates för intresse av att förändra sociala normer?

Vad har Gates för intresse av att förändra sociala normer? Passed

Thursday November 15, 2018 16:00 - 16:30 Globala scenen

Lecturers: Anna K Johansson, Anne Charlotte Ringquist, Shirin Saif, Sigrid Timdahl

”Tostan betyder genombrott och det är rätt namn för den organisation som Molly Melching har startat”

  • - Melinda och Bill Gates

Under seminariet berättar vi om Tostans modell och resultat som Melina och Bill Gates hänvisar till i citatet ovan. 

Tostans treåriga utbildningsprogram, Community Empowerment Program, bygger på kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Deltagarna utbildas i hälsa och hygien, att läsa, skriva och räkna, samt tränas i ledarskap.

Vid lektionstillfällena diskuteras sociala normer som kvinnlig omskärelse, barn- och tvångsäktenskap och över 5 miljoner människor har efter Tostans program upphört med dessa skadliga sedvänjor. Utbildningen gör det möjligt för deltagarna att tillsammans besluta över sin framtid och hitta nya lösningar. 

Tostan arbetar utifrån lokala förhållanden, kultur och språk. Bykommitéer ansvarar för att nya kunskaper och färdigheter omsätts i praktisk handling och sociala nätverk säkerställer att kunskaper och idéer sprids från samhälle till samhälle och lever kvar efter att Tostans program har avslutats. 

Under seminariet kommer det även finnas tillfälle att ställa frågor och ni är även välkomna att ta kontakt med oss efteråt.

Organizer

Tostan Sverige

Tags

Agenda 2030
Barn
Demokrati
Hedersvåld
Kvinnor
Metod och verktyg
Mäns våld mot kvinnor
Mänskliga rättigheter
Våld i nära relationer

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet
Media

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Anna K Johansson Lecturer

Profile image for Anne Charlotte Ringquist

Anne Charlotte Ringquist LecturerExhibitor

Tostan Sverige

Shirin Saif Lecturer

Sigrid Timdahl Lecturer