Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

En introduktion till Traumamedveten omsorg Har passerat

Lördag 17 november 2018 14:00 - 14:30 Stora scen

Föreläsare: Amanda Angelöw

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt som Rädda Barnen arbetar med för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande för barnets läkning och återhämtning. Seminariet kommer handla om hur barn påverkas av att över tid och vid upprepade tillfällen utsättas för våld, övergrepp och försummelse samt om hur vuxna i barnets närhet kan bemöta med ett traumamedvetet förhållningssätt. 


Traumamedveten omsorg har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell och bygger på kunskapen om att många barn i utsatta livssituationer behöver bearbetande traumabehandling, men att en stor del av stabilisering, återhämtning och läkningsprocess kan ske utanför terapirummet i barnets vardagsmiljö och i relationer med viktiga vuxna som inte är terapeuter, tex. boendepersonal, skolpersonal, socialsekreterare och familjehem. Rädda Barnen har sedan arbetet med TMO startade 2015 utbildat drygt 18 000 viktiga vuxna i Traumamedveten omsorg över hela Sverige. 

Arrangör(er)

Rädda Barnen

Taggar

Barn
Folkhälsa
Metod och verktyg
Ungdom
Våldets effekter

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Amanda Angelöw Föreläsare

Rädda Barnens riksförbund