Amanda Angelöw Föreläsare

Rädda Barnens riksförbund

Föreläsare för

En introduktion till Traumamedveten omsorg

Lördag 14:00 - 14:30 Stora scen