Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

58. Samerna och den svenska skolan - historiskt och idag Passed

Friday November 16, 2018 10:30 - 12:00 T6

Moderator: Kristina Sehlin Macneil
Panelists: Charlotta Svonni, Helena Lundgren, Johanna Njaita, Peter Johansson

Panelen behandlar direkt, strukturellt och kulturellt våld gentemot det samiska inom utbildningsväsendet i Sverige, historiskt och idag. Utbildning för samer har varit en del av den svenska statens kolonisering av Sápmi. I början av 1900-talet skapades nomadskolan vilken kritiserades hårt av samer eftersom samiska barn fick en lägre utbildningsnivå än svenska barn. Idag har Sverige människorättsliga åtaganden att undervisa om det samiska. Trots det råder en enorm okunskap om samisk historia, kultur och samhälle i Sverige, och undervisning om Sápmi och samerna i svensk skola är minst sagt bristfällig. I fokus för panelsamtalet står dels utformning och utveckling av nomad- respektive sameskolväsendet historiskt och idag; dels hur utbildning om Sápmi och samisk historia, kultur och samhälle bedrivs i den svenska skolan och hur dessa områden beaktas och behandlas inom lärarutbildningen.

Organizer

Göteborgs universitet i samverkan med Vaartoe/Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet

Tags

Skolan
Urfolk

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Kristina Sehlin Macneil Moderator

Postdoktor vid Vaartoe - Centrum för samisk forskning

Charlotta Svonni Panelist

Doktorand vid Institutionen för Idé- och Samhällsstudier och Vaartoe – Centrum för Samisk forskning, Umeå Universitet

Helena Lundgren Panelist

Undervisningsråd, Skolverket

Johanna Njaita Panelist

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen

Peter Johansson Panelist

Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet