Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 68. Att fråga om våld på rutin – varför och hur?

68. Att fråga om våld på rutin – varför och hur? Har passerat

Fredag 16 november 2018 13:00 - 14:00 T6

Föreläsare: Inga-Lill Hellsing, Jenny Gustafsson, Linda Hurtig , Steven Lucas, Tina Hogbäck
Moderator: Tyra Warfvinge

Våld i nära relationer innebär ett brott mot rätten till ett liv fritt från våld. Att bli utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld har också negativa konsekvenser för t.ex. rätten till hälsa och trygghet.

Barnhälsovården, med sitt ansvar att främja barns hälsa och utveckling, vägleda och stödja föräldrar i sitt föräldraskap och identifiera eventuella risker och problem, har en unik roll som den instans som riktar sig till alla barn och föräldrar fram tills barnet börjar skolan. Barnhälsovården har på så sätt stora möjligheter att identifiera och hjälpa barn och vuxna som utsätts för våld. Men hur? Vilka ska få frågan? Och hur hanteras svaren? I seminariet får vi lyssna till erfarenheter från en barnavårdscentral i Grästorp, Skaraborg, men också ta del av ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt där landstinget Dalarna samarbetar med Uppsala universitet. Tillsammans diskuterar vi utvecklingsarbeten som syftar till att ge barnhälsovården sätt att jobba för att upptäcka och hjälpa barn och vuxna som varit eller är utsatta för våld.

Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Landsting

Taggar

Barn
Folkhälsa
Metod och verktyg
Våldsprevention
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Inga-Lill Hellsing Föreläsare

Landstinget Dalarna

Koordinator BarnSäkert Dalarna

Jenny Gustafsson Föreläsare

BHV-sköterska

Linda Hurtig Föreläsare

Samordnare, Familjehuset Agera

Steven Lucas Föreläsare

Barnhälsovårdsöverläkare, Region Uppsala

Tina Hogbäck Föreläsare

Verksamhetschef, Capio vårdcentral Grästorp

Tyra Warfvinge Moderator

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting