Tyra Warfvinge Moderator

Sveriges Kommuner och Landsting

Moderator för

68. Att fråga om våld på rutin – varför och hur?

Fredag 13:00 - 14:00 T6

Sveriges Kommuner och Landsting