Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 42. Systerskap över religionsgränser -- hur funkar det?

42. Systerskap över religionsgränser -- hur funkar det? Passed

Thursday November 15, 2018 16:30 - 17:30 Presscenter

Moderator: Hanna Gerdes
Panelists: Jana Jakob, Maha Alhaddad, Nina Tojzner, Sally Adel, Sofia Nordin

I svensk media beskrivs ibland trossamfund som en institution som motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer detta påstående? Eller kan det tvärtom vara en plats för kvinnor att växa – och ta mer plats? I ett unikt pilotprojekt träffas nu kvinnor med olika religiös bakgrund för att diskutera vad det innebär att vara kvinna – och ledare -- på den religiösa arenan i Sverige. Kan systerskap vara en ingrediens i trossamfunds-Sverige där kvinnor blir ännu mer delaktiga, starka och synliga?

Organizer

Myndigheten för stöd till trossamfund

Tags

Diskriminering
Feminism
Kvinnor
Män
Religion och övertygelsefrihet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Hanna Gerdes Moderator

Jana Jakob Panelist

Myndigheten för stöd till trossamfund

Maha Alhaddad Panelist

Verksamhetsutvecklare Ibn Rushd Studieförbund och deltagare i programmet Delaktig, stark och synlig

Nina Tojzner Panelist

Generalsekreterare Judiska Ungdomsförbundet

Sally Adel Panelist

Student Sankt Ignatios och deltagare i programmet Delaktig, stark och synlig

Sofia Nordin Panelist

Ordförande Kristna freds och deltagare i programmet Delaktig, stark och synlig