Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 03. Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

03. Efter #metoo – fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet Passed

Thursday November 15, 2018 10:30 - 12:00 T1

Speaker: Agneta Broberg
Moderator: Anna Öberg Danielsson
Panelists: Anna Rosenmüller Nordlander, Helene Jesnes, Lina Tidell, Linda Palmetzhofer, Trine Hammer

#Metoo har bekräftat och visat på allvaret med sexuella trakasserier och andra trakasserier på arbetsplatserna. Hur kan de stoppas? DO samlar en panel som diskuterar olika sätt att motverka och förebygga trakasserier i arbetslivet med utgångspunkt från svenska och skandinaviska erfarenheter.

Medverkande: Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg (inleder), Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO, Helene Jesnes, juridisk rådgivare på Likestillings- och diskrimineringsombudet, LDO, i Norge, Trine Hammer senior inspektör på Arbeidstilsynet i Norge, Linda Palmetzhofer, förste vice ordförande för Handelsanställdas förbund, Lina Tidell, arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationen Visita.

I samband med seminariet kommer DO:s digitala guide till aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet att presenteras.

Moderator: Anna Danielsson Öberg, arbetsmarknadsjournalist


Främsta målgrupper: Arbetsgivare och fackförbund, HR-personal, chefer med personalansvar, arbetsmiljöansvariga, skyddsombud.

 

 

Organizer

Diskrimineringsombudsmannen

Tags

Arbetsplatsen
Diskriminering
Trakasserier

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Näringsliv

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Agneta Broberg Speaker

DO Agneta Broberg inleder och avslutar seminariet.

Anna Öberg Danielsson Moderator

Anna Öberg Danielsson är arbetsmarknadsjournalist, författare och debattör.

Anna Rosenmüller Nordlander Panelist

Anna Rosenmuller Nordlander är processförare på DO. Hon kommer att tala om aktuell rättspraxis utifrån DO:s domstolsprövningar i mål om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Helene Jesnes Panelist

Helene Jesnes är jurist och senior rådgivare på norska ombudsmannen mot diskriminering, LDO. Hon kommer att samtala med Trine Hammer, inspektör på norska Arbeidstilsynet, om ett unikt samarbete som bedrivits i Norge när det gäller tolkning av och utbildning om diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Lina Tidell Panelist

Lina Tidell är arbetsrättsjurist på Visita, arbetsgivareförening för besöksnäringen. Hon kommer att berätta om ett partsgemensamt webbutbildningsprojekt för att motverka trakasserier på arbetsplatsen. webbutbildningen heter https://www.prevent.se/schystvardag/ och har tagits fram av i en samverkan mellan Visita, HRF, Unionen och Kommunal.

Linda Palmetzhofer Panelist

Linda Palmetzhofer är förste vice ordförande för Handelsanställdas förbund. Hon kommer att berätta om förbundets arbete för att ta tillvara de erfarenheter och förslag som flera #metoo-upprop inom Handels områden har fört fram som ett sätta att motverka trakasserier i arbetslivet.

Trine Hammer Panelist

Trine Hammer är senior inspektör på norska Arbeidstilsynet. Hon kommer att samtala med Helene Jesnes, jurist och senior rådgivare på norska ombudsmannen mot diskriminering, LDO, om ett unikt samarbete som bedrivits i Norge när det gäller tolkning av och utbildning om diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.