Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Myndigheter följer upp rättigheter tillsammans med romer Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:30 - 11:00 Stora scen

Moderator: Mirelle Gyllenbäck
Paneldeltagare: Jami Faltin, Karin Junehag Källman, Kristoffer Andersen

Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering. Uppdraget genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Boverket, Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och romska sakkunniga. I miniseminariet får ni höra mer om arbetsprocessen – från ax till limpa och om hur Länsstyrelsen i detta uppdrag har arbetat med romers delaktighet och inflytande. Jami Faltin, vinnare av ortens bästa poet 2017, inleder miniseminariet med poesi. 

Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2012 i uppdrag att samordna och följa upp den långsiktiga och samordnande strategin för romsk inkludering 2012-2032. Strategins övergripande målsättning är att "Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en som inte är rom." En grundläggande del i strategin är att romer ska kunna vara öppna med sin romska identitet och inte bli utsatta för antiziganism (rasism riktad mot romer). 


Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Stockholm

Taggar

Antiziganism
Diskriminering
Etniska minoriteter
Mänskliga rättigheter
Nationella minoriteter

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Föreläsare

Mirelle Gyllenbäck Moderator

Jami Faltin Paneldeltagare

Karin Junehag Källman Paneldeltagare

Karin Junehag Källman, Folkhälsomyndigheten

Kristoffer Andersen Paneldeltagare