Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 18. Porr, prostitution och människohandel - en manlig rättighet?

18. Porr, prostitution och människohandel - en manlig rättighet? Passed

Thursday November 15, 2018 13:00 - 14:30 T6

Lecturers: Hanna Nordberg, Meghan Donevan, Peter Söderström, Rebecka Andersson

Mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor och flickor är ett av världens allvarligaste samhälls- och folkhälsoproblem, samt ett av de tydligaste människorättsbrotten. Människohandel, prostitution och pornografi tillhör de mest brutala och avhumaniserade kräkningarna mot kvinnors rättigheter. De här tre delarna av en kvinnohatande industri står i total motsats till allt vi arbetar för gällande jämställdhet, anti-rasism och mänskliga rättigheter.

Välkommen på ett seminarium om en industri som kränker, skadar och förtrycker kvinnor, hur konsumtionen och konsekvenser av den ser ut och hur vi kan förebygga den. Med utgångspunkt i den grundläggande rättigheten att leva ett liv fritt från våld berättar Talita och Unizon om sina unika stödverksamheter för flickor och kvinnor och om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor.Med Rebecka Andersson och Hanna Nordberg, Unizon, och Peter Söderström, Meghan Donevan och Natalia Batenkova, Talita

Organizer

Unizon och Talita

Tags

Skolan
Nätet
Mäns våld mot kvinnor
Sexualiserat våld
Våld mot barn

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Hanna Nordberg Lecturer

Unizon

Verksamhetsutvecklare förebyggande arbete Unizon

Meghan Donevan Lecturer

Peter Söderström Lecturer

Rebecka Andersson Lecturer