Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Så vaccinerar vi samhället mot extremism - föreningslivets nyckelroll

Så vaccinerar vi samhället mot extremism - föreningslivets nyckelroll Passed

Thursday November 15, 2018 16:30 - 17:30 Lilla scen

Lecturer: Anton Alsander
Panelists: Karin Bergelv, Lars Stiernelöf, Maria Kjellsdotter Rydinger, Mohamed Temsamani

Civilsamhällets organisationer har kraftfulla verktyg, både långsiktigt förebyggande och akuta insatser för att bygga tillit och stärka demokratin. Dessa verktyg är helt centrala för att motverka och hindra framväxten av våldsam extremism. Forum - idéburna organisationer med social inriktning har under flera års tid kartlagt och lyft fram vikten av civilsamhällets insatser på området. 

Lyssna till Anton Alsander, projektledare på Forum och redaktör för skriften "75 exempel på handlingskraft - en metodsamling om civilsamhällets insatser mot våldsam extremism" om varför svenskt föreningsliv är nyckeln i ett framgångsrikt arbete mot extremism - för tillit och demokrati. Presentation följs därefter av ett panelsamtal med representanter från Fryshuset, Brottsförebyggande Centrum i Värmland samt Studieförbundet Ibn Rushd som alla utgör exempel på civilsamhällets centrala roll.     

Organizer

Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Tags

Demokrati
Hatbrott
Metod och verktyg
Radikalisering
Våldsbejakande extremism

Form

Miniseminarium

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Profile image for Anton Alsander

Anton Alsander LecturerExhibitor

Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Karin Bergelv Panelist

Överenskommelsen

Lars Stiernelöf Panelist

Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Maria Kjellsdotter Rydinger Panelist

Landstinget

Mohamed Temsamani Panelist

Ibn Rushd Studieförbund