Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Så vaccinerar vi samhället mot extremism - föreningslivets nyckelroll

Så vaccinerar vi samhället mot extremism - föreningslivets nyckelroll Har passerat

Torsdag 15 november 2018 16:30 - 17:30 Lilla scen

Föreläsare: Anton Alsander
Paneldeltagare: Karin Bergelv, Lars Stiernelöf, Maria Kjellsdotter Rydinger, Mohamed Temsamani

Civilsamhällets organisationer har kraftfulla verktyg, både långsiktigt förebyggande och akuta insatser för att bygga tillit och stärka demokratin. Dessa verktyg är helt centrala för att motverka och hindra framväxten av våldsam extremism. Forum - idéburna organisationer med social inriktning har under flera års tid kartlagt och lyft fram vikten av civilsamhällets insatser på området. 

Lyssna till Anton Alsander, projektledare på Forum och redaktör för skriften "75 exempel på handlingskraft - en metodsamling om civilsamhällets insatser mot våldsam extremism" om varför svenskt föreningsliv är nyckeln i ett framgångsrikt arbete mot extremism - för tillit och demokrati. Presentation följs därefter av ett panelsamtal med representanter från Fryshuset, Brottsförebyggande Centrum i Värmland samt Studieförbundet Ibn Rushd som alla utgör exempel på civilsamhällets centrala roll.     

Arrangör(er)

Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Taggar

Demokrati
Hatbrott
Metod och verktyg
Radikalisering
Våldsbejakande extremism

Form

Miniseminarium

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Profilbild för Anton Alsander

Anton Alsander FöreläsareUtställare

Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Karin Bergelv Paneldeltagare

Överenskommelsen

Lars Stiernelöf Paneldeltagare

Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Maria Kjellsdotter Rydinger Paneldeltagare

Landstinget

Mohamed Temsamani Paneldeltagare

Ibn Rushd Studieförbund