Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for 72. Den egna berättelsen om ett liv fritt från våld

72. Den egna berättelsen om ett liv fritt från våld Passed

Friday November 16, 2018 13:00 - 14:00 Presscenter

Lecturers: Carin Aissa Nabseth, Fauzia Farrah, Imad Elabdala

I centrum för Hjärnkolls arbete står den personliga berättelsen om psykisk ohälsa. Möt några av våra ambassadörer som berättar om sin egna erfarenheter av psykisk ohälsa kopplat till våld. Deras erfarenheter handlar såväl om våld i krigszoner som våld i nära relationer. Gemensamt är att våld kan ha en omfattande påverkan på den psykiska hälsan. Omvänt så kan den psykiska hälsan påverka sannolikheten att utsättas för våld eller diskriminering. 


Våra ambassadörers berättelser följs av ett samtal om hur psykisk ohälsa kan te sig och hur den påverkas av maktstrukturer. Vilka mönster gör att våld kan fortsätta, och hur kan vi motverka dem? Hur påverkar erfarenheter av våld möjligheterna att skapa sig ett nytt liv för den som flytt från krig och konflikt? Hur kan vi bäst stötta människor med traumatiska erfarenheter?


Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa, förändra negativa attityder och minska diskrimineringen av personer med psykisk ohälsa. Grunden i det arbetet är våra ambassadörer. Utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa utbildar och informerar ambassadörerna såväl privatpersoner som samhällsaktörer. 


Seminariet arrangeras av Riksförbundet Hjärnkoll tillsammans med vårt arvsfondsprojekt Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration.


Kontakta elin.sundeman@hjarnkoll.se vid frågor.


Organizer

Riksförbundet Hjärnkoll

Tags

Krig- och konfliktzoner
Diskriminering
Migration
Mänskliga rättigheter
Strukturellt våld

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Profile image for Carin Aissa Nabseth

Carin Aissa Nabseth Lecturer

Jag är föreläsare för bland annat Hjärnkoll och journalist. Har upplevt våld i nära relationer i två äktenskap. Är idag omgift för tredje gången med en helt annan sorts man som är väldigt snäll. Det går alltså att ändra sig i valet av man. Det är jag stolt över att jag har kunnat göra. Men hur?

Fauzia Farrah Lecturer

Imad Elabdala Lecturer