Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Kultur, språk och identitet - bevarande eller förändring? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 13:30 - 14:00 Lilla scen

Föreläsare: Katarina Popovic

Hur resonerar unga företrädare för nationella minoriteter kring kultur, språk och identitet idag och för framtiden? 

 

På seminariet presenterar journalisten och författaren Margit Silberstein en ny broschyr där hon intervjuat unga personer från nationella minoriteter om deras tankar och erfarenheter kring identitets- språk- och kulturfrågor. Broschyren lanseras under MR-dagarna och finns att hämta i vår monter xxxx

 

Sverige har sedan snart 20 år haft en samlad minoritetspolitik för att stärka de nationella minoriteterna och stödja de nationella minoritetsspråken och kulturerna. Från år 2019 stärks rättigheterna ytterligare. 

 

Arrangör(er)

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget

Taggar

Mänskliga rättigheter
Nationella minoriteter

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region

Föreläsare

Katarina Popovic Föreläsare

Länsstyrelsen i Stockholm