Katarina Popovic Föreläsare

Länsstyrelsen i Stockholm

Föreläsare för

Kultur, språk och identitet - bevarande eller förändring?

Torsdag 15 november 2018 13:30 - 14:00 Lilla scen

Land / Region
Sverige