Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Tid för inkludering

Tid för inkludering Har passerat

Lördag 17 november 2018 12:00 - 12:30 Lilla scen

Föreläsare: Mikael Morberg, Saadia Hussain

Mångkulturellt centrum arbetar sedan 30 år med migrationsfrågor och inkludering.

Kan utbildning, kunskap och konst göra skillnad? Når vi förändring och vad betyder ett inkluderande kulturarv?

Med stöd av arbetet med Mångkulturella almanackan och erfarenheter från centrets konstpedagogiska verksamhet diskuteras hot och möjligheter för en förändrad syn på svenskhet och där historia och framtid förenas.  
Arrangör(er)

Mångkulturellt centrum

Taggar

Metod och verktyg
Migration

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun
Intresserad allmänhet

Föreläsare

Profilbild för Mikael Morberg

Mikael Morberg Föreläsare

Mikael Morberg arbetar med utveckling och kommunikation vid Mångkulturellt centrum och även i föreningen Unesco LUCS. Han har under 25 år producerat lokala, nationella och internationella konferenser inom migration, social hållbarhet och hållbar stadsutveckling.
Ofta fungerar han som föreläsare och moderator vid olika möten och konferenser. Som tidigare ansvarig för utbildnings- och konferensverksamheten är han särskilt intresserad av hur forskning, praktik och politik kan påverka och stödja samhällsförändring.

Saadia Hussain Föreläsare

Saadia Hussain är konstnär, pedagog och aktivist som bland annat är verksam på Mångkulturellt centrum och Botkyrka konsthall. Saadia har lett ett flertal konstnärliga projekt och mött tusentals deltagare både nationellt och internationellt. Hon arbetar med konstnärliga metoder för medskapande och inkludering av personer som inte är professionella konstnärer. Hon arbetar utifrån deltagarnas egna berättelser, livsberättelser, minnen, traditioner som görs mer tillgängliga i det offentliga rummet.