Mikael Morberg Föreläsare

Föreläsare för

Tid för inkludering

Lördag 12:00 - 12:30 Lilla scen

Personlig presentation
Mikael Morberg arbetar med utveckling och kommunikation vid Mångkulturellt centrum och även i föreningen Unesco LUCS. Han har under 25 år producerat lokala, nationella och internationella konferenser inom migration, social hållbarhet och hållbar stadsutveckling.
Ofta fungerar han som föreläsare och moderator vid olika möten och konferenser. Som tidigare ansvarig för utbildnings- och konferensverksamheten är han särskilt intresserad av hur forskning, praktik och politik kan påverka och stödja samhällsförändring.