Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 96. Att skydda barn mot vuxnas våld

96. Att skydda barn mot vuxnas våld Har passerat

Lördag 17 november 2018 11:30 - 12:30 C7

Föreläsare: Camilla Orefjärd, Marie Angsell

Enligt barnkonventionen har barnet rätt att skyddas motallaformer av våld. Så ser verkligheten inte ut idag. Barns dagliga vittnesmål till Bris beskriver allt ifrån luggningar, nypningar, hån och trakasserier, till slag, sexuella övergrepp och tortyrliknande bestraffningar.

2017 hade Bris över 5100 kontakter med barn och vuxna om våld mot barn och vi kan konstatera att det finns brister i skyddet av barn mot vuxnas våld. Bris ser att både barn och vuxna behöver mer kunskap om våld och om hur de själva ska agera när ett barn utsätts för våld.

Barnmisshandel är särskilt eftersatt i svensk lag.  Barnets rättsliga ställning behöver stärkas, rättsprocessen måste barnanpassas och barnet måste få ett fullgott stöd och skydd inför, under och processen.

Under seminariet delar Bris barnrättsjurist Camilla Orefjärd och Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris med sig av erfarenheter av att samtala med barn och unga om utsatthet, om brister i skyddet av barn, men också om vuxnas ansvar och möjlighet att skydda barn från våld. Seminariet bygger delvis på en workshop som Bris genomför på MR-dagarna med gymnasieelever kring vuxnas möjligheter att bli bättre på att stötta och skydda barn.

Arrangör(er)

Bris

Taggar

Hemmet
Barn
Våld mot barn
Våldets effekter
Våldsutsatt

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Camilla Orefjärd Föreläsare

Bris

Barnrättsjurist, Bris

Marie Angsell Föreläsare

Bris

Sakkunnig socionom, Bris