Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

101. Villkorat bistånd ska stoppa migranter Passed

Saturday November 17, 2018 13:00 - 14:00 C8

Lecturers: Madelaine Seidlitz, Sofia Iveslätt

Var 18:e människa som flyr över Medelhavet går under, enligt UNHCR. Men istället för att skapa säkra vägar till EU, utlokaliserar unionen flyktingmottagandet till tredje land. Bistånd till afrikanska länder villkoras av uppbyggnad av gränskontroller för att förhindra att migranterna når Europa. De som försöker ta sig hit fastar i överfulla läger på Lesbos, där de lever under urusla förhållanden. Vad betyder externaliseringen av flyktingmottagandet för asylrätten? Vilket ansvar har EU för den behandling som migranter och flyktingar utsätts för i flyktingläger i exempelvis Libyen? 

Organizer

Föreningen Ordfront

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Madelaine Seidlitz Lecturer

Jurist, Amnesty International Sverige

Sofia Iveslätt Lecturer