Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

101. Villkorat bistånd ska stoppa migranter Har passerat

Lördag 17 november 2018 13:00 - 14:00 C8

Föreläsare: Madelaine Seidlitz, Sofia Iveslätt

Var 18:e människa som flyr över Medelhavet går under, enligt UNHCR. Men istället för att skapa säkra vägar till EU, utlokaliserar unionen flyktingmottagandet till tredje land. Bistånd till afrikanska länder villkoras av uppbyggnad av gränskontroller för att förhindra att migranterna når Europa. De som försöker ta sig hit fastar i överfulla läger på Lesbos, där de lever under urusla förhållanden. Vad betyder externaliseringen av flyktingmottagandet för asylrätten? Vilket ansvar har EU för den behandling som migranter och flyktingar utsätts för i flyktingläger i exempelvis Libyen? 

Arrangör(er)

Föreningen Ordfront

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Madelaine Seidlitz Föreläsare

Jurist, Amnesty International Sverige

Sofia Iveslätt Föreläsare