Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Kärlek börjar aldrig med bråk

Kärlek börjar aldrig med bråk Har passerat

Fredag 16 november 2018 10:00 - 10:30 Lilla scen

Föreläsare: Sofie Markne, Stina Widman

Vi har utarbetat ett våldspreventivt arbete riktat till skolungdomar där fokus ligger på att problematisera rådande normer kopplat till kön, sexualitet, sex, porr, machokultur, genus och våld. Vi har skapat ett metodmaterial som innehåller: föreläsning för yrkesverksamma, 6 workshops i olika ämnen för ungdomar, utvärdering och uppföljning. Seminariet skall ge publiken ett smakprov från workshopsmaterialet samt idéer och inspiration på hur en kan lägga upp ett våldsförebyggande arbete i sin egna verksamhet.

Arrangör(er)

Juventas Ungdomsjour i Södertälje

Taggar

Skolan
Det offentliga rummet
Barn
Maskulinitet
Sexualiserat våld
Våldets effekter
Våldsprevention

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Sofie Markne Föreläsare

Juventas ungdomsjour i Södertälje

Vi har utarbetat ett våldspreventivt arbete riktat till skolungdomar där fokus ligger på att problematisera rådande normer kopplat till kön, sexualitet, sex, porr, machokultur, genus och våld. Vi har skapat ett metodmaterial som innehåller: föreläsning för yrkesverksamma, 6 workshops i olika ämnen för ungdomar, utvärdering och uppföljning. Seminariet skall ge publiken ett smakprov från workshopsmaterialet samt idéer och inspiration på hur en kan lägga upp ett våldsförebyggande arbete i sin egna verksamhet.

Stina Widman Föreläsare

Juventas Ungdomsjour i Södertälje