Sofie Markne Föreläsare

Juventas ungdomsjour i Södertälje

Föreläsare för

Kärlek börjar aldrig med bråk

Fredag 10:00 - 10:30 Lilla scen

Vi har utarbetat ett våldspreventivt arbete riktat till skolungdomar där fokus ligger på att problematisera rådande normer kopplat till kön, sexualitet, sex, porr, machokultur, genus och våld. Vi har skapat ett metodmaterial som innehåller: föreläsning för yrkesverksamma, 6 workshops i olika ämnen för ungdomar, utvärdering och uppföljning. Seminariet skall ge publiken ett smakprov från workshopsmaterialet samt idéer och inspiration på hur en kan lägga upp ett våldsförebyggande arbete i sin egna verksamhet.