Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 40. Det handlar om kärlek - samverkansmodell för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld

40. Det handlar om kärlek - samverkansmodell för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld Har passerat

Torsdag 15 november 2018 16:30 - 17:30 C7

Moderator: Emma Blomdahl
Paneldeltagare: Alán Ali, Christina Malmqvist, Jenny Yourstone, Jordanos Kiflemariam, Sia Brorsson

Rädda Barnen har sedan många år arbetat för att motverka hedersrelaterat förtryck och våld samt ge stöd till de barn och unga som på olika sätt utsätts för begränsningar i livsutrymmet. Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld utgår från verksamheten Det handlar om kärlek (DHK), en samverkansmodell som startade i Norrköping 2008 och som sedan dess har berört ett 100-tal kommuner i hela landet och som nu är verksamt i ca 50 kommuner. I många av dessa kommuner är DHK en etablerad samverkansmodell där målet är att sprida information om barn- och ungas rättigheter samt att sprida kunskap om vart i samhället barn och unga kan söka stöd då man upplever begränsningar, kontroll, hot, förtryck eller våld. Genom samverkansmodellen står myndigheter och frivilligorganisationer sida vid sida för att informera och sprida kunskap om sin egen verksamhet samt att öka förtroendet för de vuxna som ska finnas där när barn och ungdomar behöver stöd och vägledning. 

Seminariet beskriver samverkansmodellen Det handlar om kärlek, en metod för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld. Vi lyfter konceptet skolveckor där myndigheter och andra aktörer besöker skolan för att informera om Barnkonventionen och vart man vänder sig för stöd/hjälp när rättigheterna kränks. Även vår nationella stödchatt Kärleken är fri där barn och unga över hela landet kan chatta med oss anonymt om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap, och könsstympning. Vi informerar också om vårt metodutvecklingsprojekt "Dina rättigheter" vars syfte är att ytterligare stärka stödet för barn och unga utsatta för hedersrelaterat våld.

I panelen deltar Alán Ali, ordförande MÄN, Jenny Yourstone, forskare, Christina Malmqvist, sakkunnig HRV Nationella Kompetensteamet. Samtalet tar upp teman kring pojkar/unga män och destruktiva maskulinitetsnormer, aktuell forskning kring förövarna och hedersvåld samt HRV som samhällsproblem. 

Arrangör(er)

Rädda Barnen

Taggar

Skolan
Hedersvåld
Metod och verktyg
Mänskliga rättigheter
Ungdom

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Emma Blomdahl ModeratorUtställare

Rädda Barnen

Alán Ali Paneldeltagare

Ordförande MÄN

Christina Malmqvist Paneldeltagare

Sakkunnig hedersrelaterat våld och förtryck - Nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen i Östergötland

Jenny Yourstone Paneldeltagare

Forskare

Jordanos Kiflemariam Paneldeltagare

Rädda Barnen

Sia Brorsson Paneldeltagare