Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 89. Vägen bort från hedersrelaterat våld och förtryck

89. Vägen bort från hedersrelaterat våld och förtryck Har passerat

Fredag 16 november 2018 16:00 - 17:30 C6

Föreläsare: Mariet Ghadimi, Tina Karlsson
Moderator: Talin Davidian
Paneldeltagare: Sara Lehman

Mariet och Tina lärde känna varandra när Tina precis lämnat sin familj. Tina orkade inte mer. Hon ville leva sitt eget liv. Mariet blev kontaktad av en socialtjänsthandläggare som sökte kontaktperson till en ung kvinna. Här började Mariets och Tinas resa. Mariet är en av grundarna till organisationen TRIS – tjejers rätt i samhället. Mariet forskar och undervisar blivande socionomer. Tina är nybakad socionom. Vägen till ett självständigt liv där individen står på sina egna ben är lång och kantad med utmaningar. I debatten lyfts ofta tragiska livsöden där individer svikits av samhället och inte fått det stöd och skydd de har rätt till. Men det finns andra exempel. Det finns individer som vågar ta klivet, det finns professionella som vågar se och det finns organisationer som vågar stå kvar. Seminariet fokuserar på livslinjer – processer som formar människor och vad som blir möjligt att se, vilka val som görs tänkbara och hur dessa val skapar potentiella vägar bort från hedersförtryck och våld. Tinas egna erfarenheter varvas med Mariets erfarenheter av det social arbetes praktik och forskning kring unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.  

Arrangör(er)

TRIS- tjejers rätt i samhället

Taggar

Hemmet
Akuta insatser
Demokrati
Hedersvåld
Mänskliga rättigheter
Våldets effekter

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Mariet Ghadimi Föreläsare

Mariet är grundare och verksamhetschef på organisationen TRIS- tjejers rätt i samhället, som är en organisation som arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat våld och förtryck. Mariet är doktorand på Stockholms Universitet, där hon dessutom undervisar på socionomprogrammet på grund- samt avancerad nivå. 2017 tog Mariet emot Raoul Wallenberg priset för sitt engagemang i att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Tina Karlsson Föreläsare

Tina är socionom med egna personliga erfarenheter och upplevelser av att ha levt under hedersrelaterat våld och förtryck i flera år.

Talin Davidian Moderator

Talin Davidian är grundare och ordförande på TRIS - tjejers rätt i samhället. Talin är även initiativtagare till TRIS arbetsmarknadsprogram Livscirkeln som riktar sig till kvinnor med utländsk bakgrund.

Sara Lehman Paneldeltagare

Sara Lehman är föreståndare för TRIS skyddade verksamheter. Sara arbetar nära de skyddsökande och aktuella myndigheter som socialtjänst och rättsväsendet. Sara omhändertar TRIS hot- och skyddsbedömningar och är utbildad i TRIS egen hot- och riskinstrument.