Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Människorättsförsvarare går i frontlinjen

Människorättsförsvarare går i frontlinjen Passed

Saturday November 17, 2018 13:00 - 13:30 Stora scen

Moderator: Brittis Edman
Panelists: Draginja Nadazdin, Mark Martin

I december i år är det 20 år sedan FN:s deklaration om människorättsförsvarare antogs. Under samma tidsperiod har utrymmet för civilsamhället krympt och de mänskliga rättigheternas allmängiltighet ifrågasatts. Människorättsförsvarare är den som fredligt står upp för sina och andras rättigheter, och det är den som i ett klimat av ökad övervakning, strängare straff och godtycklig tillämpning av lagar i första hand hotas av eller utsätts för våld. Detta seminarium ger en överblick av situationen i dagens Europa och lyfter vad du själv kan göra för att försvara människorättsförsvararna.

Organizer

Amnesty International

Tags

Demokrati
Mänskliga rättigheter

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Lecturers

Brittis Edman Moderator

Gruppchef Policy Amnesty International Sverige

Draginja Nadazdin Panelist

Amnesty International Polen

General sekreterare på Amnesty International Polen

Mark Martin Panelist

Amnesty International Tjeckien

General sekreterare på Amnesty International Tjeckien