Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för 91. Machofabriken - jämställdhetsarbete som våldspreventiv metod

91. Machofabriken - jämställdhetsarbete som våldspreventiv metod Har passerat

Fredag 16 november 2018 16:00 - 17:30 C8

Föreläsare: Adam Wassrin, Nathan Hamelberg
Talare: Anton Juholt, Mohamedd Musa

Temat under seminariet är våldsprevention, maskulinitet och rättigheter. Under passet varvas föreläsningsmoment med interaktiva övningar hämtade ur Machofabrikens metodmaterial. Deltagarna kommer även att få möjlighet att möta delar av Machofabrikens nya metodmaterial i form av förhandsvisning av nya filmer, prova på nya övningar och att interagera med den digitala plattformen Utrymmet.  

Machofabriken ägs av organisationerna MÄN, Roks och Unizon och är en metod och ett metodmaterial för den som arbetar med unga mellan 13-25 år. Det är ett verktyg för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras.

Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring hur kön påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme för att pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över sina liv och bidra till en trygg miljö, fri från våld.

Arrangör(er)

MÄN

Taggar

Skolan
Barn
Maskulinitet
Metod och verktyg
Våldsprevention

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Ja/Yes

Föreläsare

Profilbild för Adam Wassrin

Adam Wassrin Föreläsare

MÄN

Projektledare Machofabriken 2.0

Nathan Hamelberg Föreläsare

MÄN

Metodutvecklare Machofabriken 2.0

Anton Juholt Talare

Nattfotboll

Mohamedd Musa Talare

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING