Nathan Hamelberg Föreläsare

MÄN

Föreläsare för

91. Machofabriken - jämställdhetsarbete som våldspreventiv metod

Fredag 16:00 - 17:30 C8

Metodutvecklare Machofabriken 2.0