Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Unga Fredsbyggare 2250

Unga Fredsbyggare 2250 Har passerat

Fredag 16 november 2018 16:30 - 17:00 Globala scenen

Föreläsare: Shade Amao, Simón Cabrera Ebers

Våra projekt är direkt kopplade till säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Unga Fredsbyggare skapar en utbildning för unga ledare i konfliktlösning och medling efter beprövade metoder som anpassats efter verkligheten och målgruppen vi arbetar med i Sverige. För att förebygga våld, skjutningar, hot och hat så drömmer vi om en värld där alla har bättre kunskap om vad konflikt är, vem vi själva är i konflikt och hur vi kan agera när vi hamnar i situationer där vi kan medla i en konflikt. Fyshuset börjar med sin målgrupp som har stark förankring i gräsrötterna och når ut till väldigt många unga för att ge dem verktygen att bygga ett fredligare Sverige. 

Samtidigt arbetar vi internationellt med stöd från UD med att stötta Peace Leaders från flera länder i Mellanöstern, Afrika och Sydamerika och ge dem verktygen för att leda sina projekt för fred. Under året håller vi program i Brasilien, Jordanien och Kenya i ledarskap och projektledning för unga som leder projekt för fred i sina hemländer.

Arrangör(er)

Fryshuset

Taggar

Krig- och konfliktzoner
Agenda 2030
Fredsbyggande
Hedersvåld
Icke-våld
Internationell rättvisa
Konflikt
Metod och verktyg
Mäns våld mot kvinnor
Mänsklig säkerhet
Radikalisering
Trygghet
Ungdom
Våld i nära relationer
Våldsbejakande extremism
Våldsprevention

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Näringsliv
Media

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Shade Amao Föreläsare

Fryshuset

Projektledare Unga Fredsbyggare i Sverige

Simón Cabrera Ebers Föreläsare

Fryshuset

Projektledare Peace Leaders internationellt