Shade Amao Föreläsare

Fryshuset

Föreläsare för

Unga Fredsbyggare 2250

Fredag 16:30 - 17:00 Globala scenen

Projektledare Unga Fredsbyggare i Sverige