Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Backasysterskapet - Changeleaders 2.0 Passed

Saturday November 17, 2018 11:30 - 12:00 Stora scen

Lecturers: Malin Högberg, Selina Juopperi

Backasysterskapet är både ett utbildningsprogram med verktyg för verklig förändring, en rörelse och en livsfilosofi. Verksamhetens utbildningsblock består av fem delar:


  • Jaget– Genom att bli medveten om mitt egna värde och mina värderingar kan jag lättare se vad jag vill förändra, utveckla eller arbeta för.
  • Backandet- Vetskapen om att det finns systrar som backar en skapar mod, ork och trygghet. Ingen syster som kämpar för systrars rättigheter ska kämpa ensam.
  • Systerskapet– Vi synliggör och lyfter vår medsystrar. Att veta att någon annan varit med om liknande saker och vågar prata om det tar bort skam, att se vad andra har gjort öppnar upp vägar en inte sett förut.
  • Entreprenörskapet- Vi lyfter och identifierar individens passioner och drömmar. Genom att styrka detta förstärks individens inneboende kraft och identitet. 
  • Nätverket- Tillsammans kan göra verklig skillnad och skapa förändring. Vårt nätverk består av människor, företag och organisationer som tycker det är viktigt att systrar lyfts, hörs och syns. 


Backa systerskapets projektledare, Selina Juopperi och Malin Högberg ge en inblick i hur Backa systerskapet arbetar för att skapa konkret förändring, både för dagens och morgondagens unga.

Organizer

Fryshuset, Backasysterskapet

Tags

Det offentliga rummet
Kvinnor
Metod och verktyg
Trygghet
Ungdom

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid landsting/region
Näringsliv

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Malin Högberg Lecturer

Fryshuset, BACKA

Projektledare för Backasysterskapet

Selina Juopperi Lecturer

Projektledare för Backasysterskapet