Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

17. Barn och unga i väpnad konflikt Passed

Thursday November 15, 2018 13:00 - 14:30 T5

Panelists: Agnes Björn, Birgitta Weibahr, Catarina Fabiansson, Gufran Al-Nadaf, Nova Bergman

Över 250 miljoner barn påverkas av väpnad konflikt. Barn som berövas möjligheten till utbildning, traumatiseras, blir föräldralösa eller dödas.

Enligt FN:s barnkonvention ska konventionsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn mot fysiskt och psykiskt våld, skada eller övergrepp. Och i Agenda 2030 åtar sig världens länder att undanröja alla former av våld mot barn och sätta stopp för rekrytering av barnsoldater.

Även biståndet har en viktig roll. Sida stödjer bland annat arbetet för att barn ska släppas fria från väpnade grupper och återintegreras i samhället. Sida jobbar också för att barn på flykt ska gå i skolan.

Men utmaningarna är enorma och mer måste göras. Sverige har ett starkt engagemang i frågan. FN:s säkerhetsråd har en arbetsgrupp som arbetar för att barn ska skyddas under väpnade konflikter, där Sverige nu är ordförande. Regeringen har även utsett en särskild ambassadör för barn och väpnad konflikt.

Vad har gjorts hittills? Hur kan Sverige och det civila samhället tillsammans tackla utmaningarna? Vad säger barn själva i de konsultationer som Sverige arrangerat runt om i världen? Vi får även konkreta exempel från organisationer som jobbar i utsatta områden.

Organizer

Sida

Tags

Krig- och konfliktzoner
På flykt
Agenda 2030
Mänskliga rättigheter
Mänsklig säkerhet

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Nej/No

Lecturers

Agnes Björn Panelist

T.f. programchef, Plan International Sverige

Birgitta Weibahr Panelist

Ämnesföreträdare för mänskliga rättigheter och demokrati, Sida

Catarina Fabiansson Panelist

Programansvarig specialist, mänsklig säkerhet och konfliktkänslighet, Sida

Gufran Al-Nadaf Panelist

Sveriges ambassadör för barn och väpnad konflikt

Nova Bergman Panelist

Barnforum