Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profilbild för Att riva murar och bygga broar -Om vårt arbete inom “Judar för Israelisk Palestinsk Fred”.

Att riva murar och bygga broar -Om vårt arbete inom “Judar för Israelisk Palestinsk Fred”. Har passerat

Lördag 17 november 2018 13:00 - 13:30 Globala scenen

Moderator: Rebecca Weisberg
Paneldeltagare: Daniel Bergman, Olle Katz

Judar för israelisk palestinsk fred (JIPF) bildades 1982, under den israeliska invasionen av Libanon. Uppropet “Not in our name” spreds då över världen och undertecknades av judar som protesterade mot Israels aggression och övergrepp. JIPF bildades av svenska undertecknare som ville bedriva ett långsiktigt fredsarbete.

Liknande organisationer bildades vid samma tid på många håll i världen. Ett syfte med detta arbete har varit att hävda alternativa judiska röster och åsikter som motvikt till dem som hävdar ett gemensamt judiskt intresse i den israelisk-palestinska konflikten. Jipf vill vara en självständig aktör som verkar genom påverkansarbete, politiska aktioner, dialog och samverkan. Att synliggöra hur övervåld och människorättskränkningar följer på den israeliska  ockupationspolitiken har varit ett viktig mål med vårt arbete.

I detta miniseminarium vill vi diskutera i vilken utsträckning det finns en särskild roll att spela för oss och andra judiska organisationer i detta arbete. 

Vi vill också diskutera om och hur ett sådant engagemang kan motverka antisemitiska och islamofobiska tendenser och och på sikt bidra till bättre förutsättningar för en återuppväckt fredsprocess.

Arrangör(er)

Judar för israelisk palestinsk fred

Taggar

Krig- och konfliktzoner
Antisemitism
Brott mot mänskligheten
Fredsbyggande
Islamofobi

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Föreläsare

Rebecca Weisberg Moderator

Styrelsemedlem,JIPF

Daniel Bergman Paneldeltagare

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred

Styrelsemedlem, JIPF

Profilbild för Olle Katz

Olle Katz Paneldeltagare

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred

Ordförande, JIPF