Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? Passed

Thursday November 15, 2018 12:30 - 13:00 Stora scen

Lecturers: Ole von Uexküll, Stina Oscarson

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? är en handbok i att vara medborgare, en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Kort sagt: vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas. En viktig inspirationskälla är den amerikanske tänkaren och Right Livelihood-pristagaren Gene Sharps idéer om icke- våld som medel för samhällsförändring. Boken kastar sig mellan teorier om demokrati och samhällsförändring samt ger konkreta exempel på lyckad aktivism. Ta del av ett samtal mellan Stina Oscarsson, bokens författare, och Ole von Uexküll, the Right Livelihood Award.

Organizer

Mänskliga Rättighetsdagarna

Tags

Demokrati
Icke-våld
Metod och verktyg

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Civilsamhälle

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Ole von Uexküll Lecturer

The Right Livelihood Award

Executive Director, The Right Livelihood Award

Stina Oscarson Lecturer

Stina Oscarson är dramatiker ​regissör och fri skribent. Hon har tidigare varit bl.a chef för radioteatern vid Sveriges radio och för Orionteatern i Stockholm.