Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Hur försvarar vi civilsamhället – demokratins fundament? - Samtal med IMs ordförande Anders Kompass

Hur försvarar vi civilsamhället – demokratins fundament? - Samtal med IMs ordförande Anders Kompass Passed

Monday December 6, 2021 15:00 - 15:30 Globala scenen

Lecturers: Anders Kompass, Ola Richardsson

Demokratin i världen har gått bakåt i snart två decennier. Land efter land med demokratiskt valda regimer monterar ner de mänskliga rättigheterna. Kan omvärlden göra något för att stödja MR-aktivisterna? Anders Kompass, ordförande för IM, i samtal med Ola Richardsson om civilsamhällets roll i världen, och dess förändrade och allt viktigare roll som försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter.

Organizer

IM, Individuell Människohjälp

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Näringsliv
Media

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Shrinking space
Metod

Lecturers

Profile image for Anders Kompass

Anders Kompass Lecturer

IM

Ordförande för Individuell Människohjälp (IM)

Ola Richardsson Lecturer

IM

Chef Kommunikation och Påverkan, IM Individuell Människohjälp