Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Att slå följe för demokratin i Palestina, Israel & Mexiko Har passerat

Tisdag 7 december 2021 14:30 - 15:00 Globala scenen

Föreläsare: Julia Carlbäcker, Kerstin Jonsson
Moderator: Sandra Eriksson

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel och Kristna Fredsrörelsen har mångårig erfarenhet att arbeta med metoden internationell medföljning/preventiv närvaro. Varje år utbildar vi följeslagare och fredsobservatörer som sedan arbetar med metoden på plats i Palestina och Israel och Mexiko.

Internationell medföljning/preventiv närvaro är en ickevåldsmetod för att ingripa i kontexter där orättvisor upprätthålls av våld och hot. Genom att hindra våld och skapa utrymme för engagemang så kan de grundläggande konflikterna i samhället påverkas och demokratin stärkas

Ett samtal mellan en följeslagare och en fredsobservatör om metoden internationell medföljning/preventiv närvaro utifrån två kontexter, Palestina och Israel samt Mexiko och hur metoden skapar förutsättningar för demokratin.

Samtalet ger en inblick de kontexter som en följeslagare och fredsobservatör arbetar i och hur det påverkar metoden och dess betydelse.Arrangör(er)

Kristna Fredsrörelsen och Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas/textas

Ämnestaggar

Fred och konflikt
Global utveckling

Föreläsare

Julia Carlbäcker Föreläsare

Följeslagare, Svenska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Kerstin Jonsson Föreläsare

Fredsobservatör Kristna Fredsrörelsen

Sandra Eriksson Moderator

Kristna Fredsrörelsen