Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Demokrati+mänskliga rättigheter = framtidens matsystem? Har passerat

Tisdag 7 december 2021 14:00 - 14:30 Globala scenen

Föreläsare: Catarina Antikainen

Vad har mat med demokrati och mänskliga rättigheter att göra? 2021 har urfolks- och bondeorganisationer tillsammans med civila samhället bojkottat FNs toppmöte om mat på grund av bristande demokrati inom mötet samt inför multinationella företags ökade makt. Vad betyder det att mat är en rättighet och inte bara handelsvara och vad är rätten till lämplig mat? Hur kan vi förverkliga rätten till mat i framtidens matsystem både här i Sverige och i världen?

I detta miniseminarium som knyter an till MRdagarnas tema ”Demokrati+mänskliga rättigheter =sant?” anordnat av människorättsorganisationen FIAN Sverige deltar en representant från FIAN för att tala om rätten till mat och försörjning och framtidens mat.

FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till lämplig mat och försörjning.

FIAN grundades i Heidelberg, Tyskland 1986 och har funnits i Sverige sedan 1990. Vi utgörs av nationella sektioner och individuella medlemmar i över 50 av världens länder. FIAN är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. FIANs vision är en värld utan hunger där varje individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter med värdighet och självbestämmande, främst rätten till lämplig mat och nutrition. Vi gör detta genom att lyfta exempel på när den rättigheten har kränkts och stöttar människor i sin kamp för rättvisa. Parallellt med detta är vårt mål att få till en strukturell förändring av det globala matsystemet. 

Vi kan anordna detta miniseminarium digitalt. Gärna kostnadsfritt men annars betalar vi. 

Arrangör(er)

FIAN Sverige

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Gymnasieelever
Lärare och pedagoger
Studenter vid högskola/universitet
Forskare
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid region
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet
Näringsliv
Media

Språk

Svenska

Ämnestaggar

Metod
Global utveckling

Föreläsare

Catarina Antikainen Föreläsare

FIAN Sverige

FIAN styrelsemedlem/vice ordförande