Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

“Leave no one behind” – hbtqi-inkludering i Agenda 2030 Har passerat

Tisdag 7 december 2021 15:30 - 16:00 Globala scenen

Föreläsare: Shakhawat Hossain Rajeeb, International Program Manager

En grundprincip för ett demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter respekteras är att alla behandlas jämlikt. Men får alla verkligen plats i demokratin? I världens arbete med Agenda 2030 och de globala målen – grundstenar för att vi ska uppnå hållbara och demokratiska samhällen – råder det just nu stor brist på inkludering av hbtqi-personers situation och behov.

Under detta seminarium reder RFSL ut på vilket sätt hbtqi-personers situation och rättigheter har en självklar plats i arbetet med Agenda 2030, vilka risker det finns med bristen på inkludering samt hur olika aktörer – statliga som icke-statliga – kan arbeta för att ingen ska lämnas utanför. Vi kommer få höra från hbtqi-aktivisten Biljana Ginova från Nordmakedonien om hens erfarenhet av att använda  Agenda 2030 för påverkansarbete i hens kontext. Välkommen!

Arrangör(er)

RFSL

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Studenter vid högskola/universitet
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement
Intresserad allmänhet

Språk

Engelska

Ämnestaggar

Diskriminering
Global utveckling

Föreläsare

Shakhawat Hossain Rajeeb, International Program Manager Föreläsare

International Program Development Advisor, RFSL.