Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan Passed

Monday December 6, 2021 11:00 - 11:30 Lilla scenen

Exhibitor: Diskrimineringsombudsmannen

Lecturers: Elisabeth Sundström Graversen, Max Stockman

DO har sett att det finns omfattande problem i skolan för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD, autism och språkstörning. Hur ser problemen ut? Vilka rättigheter har eleverna och vilka skyldigheter har skolan? Ett samtal mellan DO och Riksförbundet Attention.

Alla barn och elever har enligt lag rätt till en skolgång fri från diskriminering. Skolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande och utbildningen ska dessutom ske med hänsyn till barns skiftande behov och olika förutsättningar.  

DO har studerat situationen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har i sitt arbete sett att det finns omfattande problem i skolan för dessa elever, problem som kan utgöra diskriminering eller risk för diskriminering.

I seminariet berättar DO hur problemen kan se ut och om skolans ansvar för att motverka diskriminering. Organisationen Attention ger sin bild av vad de kan se i sitt arbete och hur utvecklingen kan vändas.

Organizer

Diskrimineringsombudsmannen

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid region
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Barn och unga
Funktionsrätt

Lecturers

Elisabeth Sundström Graversen Lecturer

Kanslichef vid Attention.

Max Stockman Lecturer

Diskrimineringsombudsmannen

Utredare på utvecklings- och analysenheten vid Diskrimineringsombudsmannen.