Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profilbild för Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan Har passerat

Måndag 6 december 2021 11:00 - 11:30 Lilla scenen

Utställare: Diskrimineringsombudsmannen

Föreläsare: Elisabeth Sundström Graversen, Max Stockman

DO har sett att det finns omfattande problem i skolan för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD, autism och språkstörning. Hur ser problemen ut? Vilka rättigheter har eleverna och vilka skyldigheter har skolan? Ett samtal mellan DO och Riksförbundet Attention.

Alla barn och elever har enligt lag rätt till en skolgång fri från diskriminering. Skolan ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande och utbildningen ska dessutom ske med hänsyn till barns skiftande behov och olika förutsättningar.  

DO har studerat situationen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har i sitt arbete sett att det finns omfattande problem i skolan för dessa elever, problem som kan utgöra diskriminering eller risk för diskriminering.

I seminariet berättar DO hur problemen kan se ut och om skolans ansvar för att motverka diskriminering. Organisationen Attention ger sin bild av vad de kan se i sitt arbete och hur utvecklingen kan vändas.

Arrangör(er)

Diskrimineringsombudsmannen

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Lärare och pedagoger
Civilsamhälle
Tjänstepersoner vid kommun
Tjänstepersoner vid region
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Ämnestaggar

Barn och unga
Funktionsrätt

Föreläsare

Elisabeth Sundström Graversen Föreläsare

Kanslichef vid Attention.

Max Stockman Föreläsare

Diskrimineringsombudsmannen

Utredare på utvecklings- och analysenheten vid Diskrimineringsombudsmannen.