Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Militarisering, miljöförstöring och klimatförändringar Passed

Tuesday December 7, 2021 11:00 - 11:30 Globala scenen

Moderator: Marie Sjöberg

Militarisering och militär verksamhet påverkar såväl den lokala miljön som klimatet genom nedsmutsning och stora utsläpp. Ändå behöver oftast inte länders militär redovisa sina utsläpp, eller redovisar endast delar av dem. Så är fallet även i Sverige. Samtidigt är insynen och det demokratiska inflytandet i försvarspolitiska beslut begränsat. Med utgångspunkt i Göteborgs skärgård diskuterar vi konsekvenserna lokalt och globalt.

Organizer

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Civilsamhälle
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Ämnestaggar

Fred och konflikt
Global utveckling

Lecturers

Marie Sjöberg Moderator

IKFF

Ansvarig för feministisk och antimilitaristisk organisering på IKFF:s kansli