Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
Profile image for Kommittén Demokratin 100 år / Ku2018:02

Kommittén Demokratin 100 år / Ku2018:02 Exhibitor

H:07

Presentation
Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

För att genomföra uppdraget har kommittén startat Vår demokrati – värd att värna varje dag som är en rörelse där det bland annat ingår kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringsliv, skolväsendet och andra aktörer som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Contact information

Address

Regeringskansliet Kommittén Demokratin 100 år, Ku 2018:02

Kv. Garnisonen

10333 Stockholm

Sweden

Representatives

Profile image for Hedvig Palmqvist

Hedvig Palmqvist Exhibitor

Kommittén Demokratin 100 år / Ku2018:02